Den magiska historien bakom Clas på Hörnet

Den magiska historien bakom Clas på Hörnet

På 1700-talet reste man till denna byggnad för att ”dricka brunn” – idag är den ett kulturminne, en restaurang och festvåning med en magisk touch av medeltid och modern tid i samma vingslag – det är förstås Clas På Hörnet, en av Stockholms mest mytomspunna restauranger.

På 1980-talet var Clas på Hörnet nästan ett begrepp för affärsfolk. Idag finns man i en annan skepnad där sällskap kan boka in sig.

Magisk historia

När ordet bärs från mun till mun skapas myter, men det finns ett djup i detta då Clas på Hörnets historia är speciell.

Magin började år 1731 då hovrättsadvokat Hjärpe sålde byggnaderna. Dessa var vid den tiden kända då man reste dit för att ”dricka brunn” vilket ansågs hälsosamt. Källarmästare Clas Browall såg sin chans att köpa delar av egendomen för att grunda värdshuset. Browall var erfaren inom branschen där han arbetade tillsammans med sin fru Annika Browall. Från början hette värdshuset Browallshof men bytte sedan till Clas på Hörnet.

Det dröjde inte länge förrän paret Browall också erbjöd rum för resande och snart blev även Clas på Hörnet Stockholms största dansrestaurang. Efter paret Browall följde några trassliga år då man förbjöds att servera kaffe och choklad. Under kung Gustav den tredje blev krögaryrket modernt igen och Stockholms krogar levde. Kungen tyckte om nöjesliv och teater och då även krogarna. En av de mer kända gästerna var Carl Michael Bellman som också sjöng om Clas på Hörnet i sina epistlar.

Riksskandal och dödsstraff

År 1782 var Clas på Hörnet inblandad i en riksskandal. Det fanns en tavla i lokalen som löd: ”Gustaf den tredje, den främste medborgaren” (citat). Hovfunktionären von Plommenfeldt menade att ”han har varit det men är nu den främste skälmen” (citat). Von Plommenfeldt dömdes till döden för majestätsbrott. Vid denna tiden hade även Sverige dödsstraff om man uttryckte sig felaktigt.

Efter några ägarbyten gick Clas på Hörnet i konkurs och auktionerades bort. På 1800-talet användes byggnaden som sjukhus av Stockholms Stad under koleraepidemin. Därpå följde olika ägare fram till 1973 då en stadsplan visade att byggnaden skulle rivas till förmån för bostäder. 1975 bildades kulturminnesföreningen Clas på Hörnet och byggnaden räddades, men stod tom och fallfärdig – den enda byggnad som nu finns kvar är annexet.

År 1984 återinvigdes Clas på Hörnet i krögaren Christer von Arnolds ägo. I slutet av 1990-talet skötte krögaren Nils Emil Ahlin om värdshuset, Ahlin som också var kokboksförfattare. År 2014 öppnade värdshuset på nytt under namnet Browallshof hotel och matsal. År 2019 sattes återigen skylten ”Clas på Hörnet”. Nu välkomnas sällskap som kan boka egna fester